FANDOM


Lời Phép - Thần Chú (詠唱・呪文, Eishō・Jumon?, Vịnh Xướng - Chú Ngôn), hay còn được gọi là Aria, là một hành động cần thiết để kích hoạt ma thuật. Giống như thủ tục, câu thần chú sẽ là phần “ứng dụng” trong hệ thống thinh cầu, chấp thuận, thẩm tra và ban phát. Aria được sử dụng bởi đa số Thuật Sĩ, bao gồm một số Siêu Năng Giả, nhưng có liên quan chặt chẽ nhất với các Pháp Sư.