FANDOM


Thế giới quan Nasu (Nasuverse) là biệt danh người hâm mộ đặt cho nơi chứa đựng cơ sở lý thuyết chung của một bộ phận các tác phẩm TYPE-MOON, bao gồm:

Chưa rõ

Các series hiện chưa rõ có chia sẻ chung cơ sở lý thuyết như trên hay không bao gồm:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên